A new world of steel

Engineering is bij elke nieuwe ontwikkeling de eerste stap. Bij Hollandia Engineering bezitten we de flexibiliteit én kennis om alle mogelijke processen in gang te zetten voor de ontwikkeling van concept tot eindproduct. Dit kan door gebruikmaking van bestaande technologie, maar ook vernieuwing of aanpassing daarvan.

Engineering is dé spil in innovatie die de markt vandaag de dag vraagt. Hollandia Engineering blijft zich ontwikkelen op kennisgebied en kan bouwen op het reeds aanwezige vakmanschap om de markt op de juiste manier te bedienen.

Onze markten
De markten waarin Hollandia Engineering opereert zijn: offshore, infra, civiel en werktuigbouwkundige installaties. Door het gebruik van de laatste stand van zaken op het gebied van CAD en FEM hebben wij de mogelijkheid elk ontwerp, hoe complex ook, snel en efficiënt om te zetten van idee naar een werkbaar concept en ontwerp.

 

Voorbeelden van onze werkzaamheden zijn het ontwerpen van een nieuw concept voor sluisdeuren, capaciteitsuitbreiding van een bestaande drijvende bok, ontwikkeling van een speciale wrakkengrijper voor berging in vaarwegen, volledig design van een nieuw telescoop lift systeem, fabricageontwerp van een offshore windmolenpark, fabricageontwerp van een Pipe Line End Termination (PLET) en een maakbaarheidstudie van een loopbrug.

De komende jaren
Door studie en ontwikkeling van de reeds aanwezige kennis, stellen wij ons in staat de service die wij verlenen voortdurend te verbeteren, en steeds weer met innovaties te komen die de markt van ons verlangt. Door vergroting van ons vakmanschap genereren wij meerwaarde voor onze klanten en bouwen we de relatie met de klant uit tot een volledig partnerschap in het ontwerp van nieuwe en innovatieve producten.


Concept ontwerp

Het ontwikkelen van een idee tot een uitgewerkt concept waarin de eerste controles worden uitgevoerd.


Basic Design (VO)

Het uitvoeren van ontwerpwerk en controleberekeningen/ analyses om een concept design om te zetten naar een uitvoerbaar ontwerp wat kan voldoen aan de gestelde eisen en normen.


Detailed design (DO)

Het omzetten van een basic design naar een volledig in detail uitgewerkt productdesign. Inclusief alle sterkteberekeningen en vermoeiingsanalyses.


Shop Drawings (UO)

Het uitwerken van het detailed design tot een compleet tekeningenpakket met de daarbij behorende documenten voor fabricage, inclusief laslijsten en snij informatie.