Stadskantoor & Station Delft

Na de montage van Fase 1 in 2013 (zie foto van staalmontage)
is inmiddels Fase 2 van Spoorzone Delft 2016 ook bijna afgerond

Datum: