Hollandia Services draagt haar steentje bij op Sint Maarten

Na de verwoesting op Sint Maarten door orkaan Irma heeft Hollandia Services samen met onderaannemer EPC in opdracht van The Simpson Bay Lagoon Authority in de week van 15 t/m 18 oktober een inspectie uitgevoerd op de hoofdconstructie en installaties van de Simpson Bay Bridge.

Het was noodzakelijk de brug snel weer in bedrijf te krijgen zodat gestart kon worden met het bergen van diverse scheepswrakken. Hoofddoel van de inspectie was het in kaart brengen van alle schades voor het opstellen van een herstelplan. Secundaire doel was, indien veilig, de brug operationeel achterlaten. De hoofdconstructie van de brug had nauwelijks schade opgelopen. Vooral de secundaire staaldelen en losse installatiedelen waren beschadigd en/of verdwenen. Na de nodige onderzoeken en meetwerkzaamheden was het mogelijk de afsluitbomen weer in bedrijf te nemen. Daarna werd gewerkt aan de hydraulische installatie waardoor de brug weer kon draaien.

Hollandia Services heeft hiermee haar steentje bijgedragen aan de herstel- en opruimwerkzaamheden op Sint Maarten.

Datum: