Hollandia behaald niveau 5 op de CO2 prestatieladder!

Hollandia is vanaf heden gecertificeerd op het hoogste niveau (niveau 5) van de CO2-Prestatieladder conform handboek versie 2.2. Dit betreft de hoogste trede! Hiermee laten we zien dat we als bedrijf bewust omgaan met de uitstoot van CO2 en dat we daar als organisatie op sturen. Het certificaat heeft betrekking op alle bedrijfsonderdelen van Hollandia. Hollandia was reeds gecertificeerd op niveau 3.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.


De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces.

Datum: